Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Viimeksi päivitetty 18.1.2019

Tämän Tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa miten ja miksi Maasäteilyn estin- verkkopalvelussa kerätään henkilötietoja ja miten niitä käytetään.

REKISTERIN NIMI
Maasäteilyn estimen rekisteröityneet käyttäjät

REKISTERINPITÄJÄ
Tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä toimii Tmi Risto Skottman (Palveluntarjoaja). Palveluntarjoaja on vastuussa siitä, että henkilötietojen käsittely toteutuu voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sekä tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterinpitäjän tiedot:
Tmi Risto Skottman
Y-tunnus 2365753-1
Rekisteriasioista vastaava:
Satu Lemettinen, 045 1855 865, info@estin.fi

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Käsittelyn tarkoituksena on kerätä rekisteröityneiden käyttäjien tiedot ja mahdollistaa ilmoitusten jättämisen Maasäteilyn estin-sivuille; chat-palveluun ja yhteydenotto-lomakkeen kautta. Samalla tietojen keräys mahdollistaa käyttäjille kiinnostuneiden tahojen yhteystietojen saamisen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ (kuvaus tietoryhmistä)
Rekisteröityvä henkilö antaa seuraavat tiedot: Nimi, yhteystiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteröityvä henkilö antaa itse tietonsa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Rekisteristä ei luovuteta säännönmukaisesti tietoja.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tmi Risto Skottman ei jaa henkilötietojasi kenellekään. Mikäli haluat lisätietoja tai sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, lisätietoja saat sähköpostiosoitteen info@estin.fi kautta.

Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköinen aineisto
Rekisteriä ylläpidetään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin ja muiden tarvittavien suojausjärjestelyjen avulla.

TARKASTUSOIKEUS (henkilötietolaki 26-28§)
Rekisteröitynyt voi milloin tahansa tarkastaa tietonsa lähettämällä sähköpostitse pyynnön.

TIETOJEN KORJAAMINEN (henkilötietolaki 29§)
Rekisteröitynyt voi pyytää tietojensa korjausta tai poistamista. Pyyntö lähetetään sähköpostiosoitteeseen info@estin.fi.

REKISTERÖIDYN INFORMOINTI (henkilötietolaki 24§)
Rekisterin tietosuojaseloste on nähtävissä www.estin.fi:n TIETOSUOJASELOSTE-sivulla.